ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการประกาศ
จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข้อมูลการลงประการทั้งหมด 2 เร็คคอร์ด         

ลำดับ
วันที่
รายการ
ดาวน์โหลด
แผนก
 1 
13-08-2563
ทดสอบ 02
ศูนย์สารสนเทศ
 2 
17-07-2563
ทดสอบ
ศูนย์สารสนเทศ