ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง