ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง, น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง