Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร มว.พล.สร.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร มว.พล.สร.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง