ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง