ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการให้บริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง