ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ

รอง ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

   แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม