ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร มว.พล.สร.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง, น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในบริเวณบ้านพักค่ายเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 เวลา 13:30 น. แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 
ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในบริเวณบ้านพักค่ายเขตอุดมศักดิ์ 
โดยมีการเดินรณรงค์ให้ความรู้ ใส่ทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมพ่นหมอกควันภายในบริเวณบ้านพัก 
รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเสริมสร้างศักยภาพของกำลังพลให้เข็มแข็งและปลอดภัย

  

    

 

พิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 09:45 น. พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
โดยมีผู้บังคับหน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและสมาชิกแม่บ้าน ภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ในการนี้ ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
ได้นำกำลังพล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 7

 

  เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 เวลา 10:00 น  พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 มอบหมายให้ พ.อ. ศุภชัย ปรีชามาตร์ รอง ผบ.มทบ.44
ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 7 ประจำเดือน ก.ค.62
ในการนี้ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ โดยมี ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ และ เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดถ้ำสิงห์ ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

   

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะของหน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 7