ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (34)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร มว.พล.สร.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง, น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะของหน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์งานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.3 สำหรับยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจสายแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 3