ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (37)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1(ม.ค.62-มี.ค.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิพม์ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 2 of 3