ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (41)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์งานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.3 สำหรับยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจสายแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1(ม.ค.62-มี.ค.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิพม์ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 2 of 3