ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (37)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองและน้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงมีภาคขยายเสียงในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประชุมประจำที่ แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 57x38 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 3 of 3