ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (41)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.3 สำหรับยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจสายแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำราวตากผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองและน้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงมีภาคขยายเสียงในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประชุมประจำที่ แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 3 of 3