พิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 1600 พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร โดยมี พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รองเสนาธิการทหารบก (1) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ

ณ เมรุวัดเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในการนี้ ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ รอง ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  

   

    

  

   

  

 

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์  เมื่อ 12 มิ.ย.62 เวลา 0900

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ระหว่าง พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ และ ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พลทหาร เข้าร่วมพิธี 

  

 

 

  

 

พิธีตรวจสภาพความพร้อมของ ศบภ.มทบ.44

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 เวลา 1400 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44/ผอ.ศบภ.มทบ.44 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมของ ศบภ.มทบ.44

โดยมี นบภ.ร.25 พัน.1,นบภ.ป.5 พัน.25 , ปภ.จว.ช.พ.และกำลังพลจิตอาสา ในการนี้รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าร่วมพิธีฯ

ณ ลานพื้นเเข็งค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ช.พ.   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 2000 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44/ผอ.ศอ.จอส.มทบ.44 มอบหมายให้ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นฝ.นศท.มทบ.44 และ สง.ผศ.ช.พ.

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ตำแหน่ง ครูฝึกนักเรียนนายสิบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.

โดยมี พ.อ.อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.เป็นประธานในพิธี ณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก ม.1 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

 เมื่อ 31 พ.ค.62 เวลา 0900 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ41 พรรษา ใน 3 มิ.ย.62 โดย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเหล่ากาชาด จว.ช.พ.

ในการนี้ พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายฯ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้นำกำลังพล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ช.พ. ยอดบริจาคเลือด จำนวน 11,250 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

 

 

 

 

 

   

  

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส

ในการนี้ พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายฯรักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้นำกำลังพลรพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์เข้าร่วมพิธี

ณ สโมสรนายทหาร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร มีกิจกรรมดังนี้ 

1.พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 42 รูป  2.พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

3.พิธีลงนามถวายพระพร   ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

 

 

   

  

 

ตรวจคุณภาพชีวิตทหารใหม่ และการป้องกันโรคลมร้อน ทภ.4

  เมื่อ 22 พ.ค.62 นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมติดตามการตรวจคุณภาพชีวิตทหารใหม่ และการป้องกันโรคลมร้อน ทภ.4

นำโดย พ.อ.อณุศิษย์ พรมมาตย์ (รอง.พญ.ทภ.4) ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน 2 และโรงพยาบาลระนอง จว.ระนอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  

  

  

 

ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ

รอง ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

   แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม

ร.ท.วันชัย วิไลสกุลนาม แพทย์เวชกรรม

ร.ท.วันชัย วิไลสกุลนาม   แพทย์เวชกรรม

Page 5 of 7