พิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 2000 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44/ผอ.ศอ.จอส.มทบ.44 มอบหมายให้ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นฝ.นศท.มทบ.44 และ สง.ผศ.ช.พ.

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ตำแหน่ง ครูฝึกนักเรียนนายสิบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.

โดยมี พ.อ.อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.เป็นประธานในพิธี ณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก ม.1 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

 เมื่อ 31 พ.ค.62 เวลา 0900 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ41 พรรษา ใน 3 มิ.ย.62 โดย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเหล่ากาชาด จว.ช.พ.

ในการนี้ พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายฯ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้นำกำลังพล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ช.พ. ยอดบริจาคเลือด จำนวน 11,250 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

 

 

 

 

 

   

  

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส

ในการนี้ พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายฯรักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้นำกำลังพลรพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์เข้าร่วมพิธี

ณ สโมสรนายทหาร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร มีกิจกรรมดังนี้ 

1.พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 42 รูป  2.พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

3.พิธีลงนามถวายพระพร   ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

 

 

   

  

 

ตรวจคุณภาพชีวิตทหารใหม่ และการป้องกันโรคลมร้อน ทภ.4

  เมื่อ 22 พ.ค.62 นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมติดตามการตรวจคุณภาพชีวิตทหารใหม่ และการป้องกันโรคลมร้อน ทภ.4

นำโดย พ.อ.อณุศิษย์ พรมมาตย์ (รอง.พญ.ทภ.4) ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน 2 และโรงพยาบาลระนอง จว.ระนอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  

  

  

 

ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ

รอง ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

   แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม

ร.ท.วันชัย วิไลสกุลนาม แพทย์เวชกรรม

ร.ท.วันชัย วิไลสกุลนาม   แพทย์เวชกรรม

ร.ท.หญิงอังสุมา ดุสิตกุล แพทย์เวชกรรม

ร.ท.หญิงอังสุมา ดุสิตกุล   แพทย์เวชกรรม

ทพญ.โรสนีย์ อดุลภักดี ทัตแพทย์

ทญ.โรสนีย์  อดุลภักดี   ทัตแพทย์

ประกาศเรียกคืนยา Lanzaar50mg/LOT1800848

Page 5 of 7