พิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 09:45 น. พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
โดยมีผู้บังคับหน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและสมาชิกแม่บ้าน ภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ในการนี้ ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
ได้นำกำลังพล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย