อบรมโรคลมร้อน

  

 

 

   

 

เมื่อ 23 เม.ย.62 เวลา 1300-1630 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ นำโดย ร.ท.หญิง อังสุมา ดุสิตกุล แพทย์ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ร.ต.หญิง ประไพพรรณ ดาราวลี นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้โครงการ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ห่วงใย ปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากความร้อน

โดยมี พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี

มีการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ฝึก ครูฝึกและผช.ครูฝึก นายสิบพยาบาล ผลัด 1/62 ทั้ง 4 หน่วย ประกอบด้วย มทบ.44 , ร.25 พัน 1 , ร. 25 พัน 2 , ป.5พัน 25 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ้ติ

โดย มีผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนยอด 80 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย