พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์  เมื่อ 12 มิ.ย.62 เวลา 0900

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ระหว่าง พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ และ ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พลทหาร เข้าร่วมพิธี