ในหน่วย

ในหน่วย (6)

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์  เมื่อ 12 มิ.ย.62 เวลา 0900

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ระหว่าง พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ และ ร.อ.เจริญจิตต์ ผาวิรุฬห์สิริ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พลทหาร เข้าร่วมพิธี 

  

 

 

  

 

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

 

  

เมื่อ 7 พ.ค.62 เวลา 0900 พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทนผอ.รพ.ค่ายฯ เป็นประธานในพิธี

ประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 1 นาย คือ ร.ท.หญิง นัยนา ทองเสนา เป็น ร.อ.หญิง ณ ห้อง ผอ.รพ.ค่ายฯ โดยมีนายทหารและกำลังพล ร่วมแสดงความยินดี

พิธีประดับยศนายทหารประทวน

  

 

 

เมื่อ 23 เม.ย.62 เวลา 0900 พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทนผอ.รพ.ค่ายฯ เป็นประธานในพิธี

ประดับยศนายทหารประทวน 1 นาย คือ ส.ต.หญิง ชนนิกานต์ นิสภา เป็น ส.ท.หญิง ณ ห้อง ผอ.รพ.ค่ายฯ โดยมีนายทหารและกำลังพล ร่วมแสดงความยินดี

อบรมโรคลมร้อน

  

 

 

   

 

เมื่อ 23 เม.ย.62 เวลา 1300-1630 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ นำโดย ร.ท.หญิง อังสุมา ดุสิตกุล แพทย์ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ร.ต.หญิง ประไพพรรณ ดาราวลี นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้โครงการ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ห่วงใย ปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากความร้อน

โดยมี พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี

มีการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ฝึก ครูฝึกและผช.ครูฝึก นายสิบพยาบาล ผลัด 1/62 ทั้ง 4 หน่วย ประกอบด้วย มทบ.44 , ร.25 พัน 1 , ร. 25 พัน 2 , ป.5พัน 25 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ้ติ

โดย มีผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนยอด 80 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีประดับยศนายทหารประทวน

 

 

เมื่อ 4 มี.ค.62 เวลา 0900  รรก.ผอ.รพ.ค่ายฯ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน 1 นาย คือ

ส.ต.หญิง บุณยนุช พลปัถพี เป็น ส.ท.หญิง ณ ห้อง ผอ.รพ.ค่ายฯ โดยมีนายทหารและกำลังพล ร่วมแสดงความยินดี

วันสถาปนา รพ. ครบรอบ 34ปี

 

  

 

 

 

 

 

 

เนื่องในวันที่ 19 มี.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนา รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในปีนี้ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ มีกำหนดจัดงานวันสถาปนา รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบปีที่ 34

ในวันอังคาร ที่ 19 มี.ค.62 โดยเวลา 0730 พ.ต.ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์ หน.แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ร่วมพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ต่อมาในเวลา 1000 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานในพิธีสงฆ์

เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก และในเวลา 1100 พิธีเปิดห้องกายภาพบำบัด " แก้วกัลยา "