คลีนิค ทันตกรรม

เวลาให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.00-12.00 น.

คลีนิคนอกเวลา

จันทร์ และ พุธ เวลา 16.00-20.00 น.

 

ขอบเขตการให้บริการ

เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากมายหลากหลายความสามารถให้บริการทางทันตกรรมได้ทุกรูปแบบ อาทิ

- ทันตกรรมหัตถการ
- ทันตกรรมจัดฟัน
- ทันตกรรมบดเคี้ยว
- ทันตกรรมประดิษฐ์
- ทันตกรรมรักษารากฟัน
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก
- ทันตกรรมช่องปาก
- เวชศาสตร์ช่องปาก
- ปริทันต์วิทยา
เป็นต้น

            ศูนย์ทันตกรรม สามารถให้การรักษา รวมไปถึงการป้องกัน ควบคู่่กันไปหรือแม้แต่การรักษาที่ซับซ้อน หากมีอุบัติเหตุต่อใบหน้าและขากรรไกร ทำให้ต้องรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา รวมทั้งปรึกษาแพทย์เฉพาะโรค, เอ็กซเรย์, ดมยาสลบ และ อื่น ๆ ซึ่งสามารถให้การรักษา และประสานงานการรักษา ได้ภายในศูนย์การแพทย์ แห่งนี้

            ขอให้มั่นใจ ในระบบการทำความสะอาดเครื่องมือ ของแผนกทันตกรรมในศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยเฉพาะเครื่องกรอฟันที่กรอเร็ว (Airoter) และกรอช้า (Micro motor) ทำความสะอาด โดยเข้า เครื่องอบ ความดัน และไอน้ำ (Autoclave) ทุกครั้ง

            นอกจากนี้ เรายังมีบริการด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น ฟอกสีฟัน, ครอบฟัน, ปิดช่องฟ่างระหว่างฟัน, อุดฟันโดยใช้วัสดุสีเหมือนฟันธรรมชาติทั้งหมด(Amalgam free), การครอบฟันโดยใช้กระเบื้องเคลือบทั้งหมด (Metal free) เป็นต้นโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.