กิจกรรมภายใน
คุณ พาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.4 และคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน มทบ.44
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60,เวลา0900 คุณ พิศมัย ติตถะสิริ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์,พ.ท.สมพล ตั้งอารมณ์ ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ และคุณณัฐชนันท์พร ตั้งอารมณ์ ประธานชมรมแม่บ้านรพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้นำคณะนาย ทหารและแม่บ้าน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ คุณ พาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ. 4 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน ณ มทบ.44 พร้อมเยี่ยมชม ห้องพุทธ รักษาหัตถบำบัดเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการการทำลูกประคบสมุนไพรของแม่บ้านค่ายเขตอุดมศักดิ์ และพร้อมมอบ เงิน ช่วยเหลือกำลังพลที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย มทบ.44 ณ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ผลการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

หน้าต่อไป

 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.