กิจกรรมภายนอก

 

 

เมื่อวันที่ 6-9 ม.ค.60 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร น้ำได้เข้าท่วมรพ.หลังสวนจนวิกฤต

วันที่ 7 ม.ค.60 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดชุดแพทย์ เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่พื้นที่ ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่ 8 ม.ค.60 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดชุดแพทย์ เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่ 9 ม.ค.60 
  หน่วยแพทย์รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์โดยการนำของ ร.อ.วิฑูรย์ ชาญวารินทร์ หัวหน้าชุดได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ม.6 ซ. หวยตะเคียน ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกตัดขาดจากภายนอก เนื่องจากสะพานขาด ถึงแม้ว่าฝนตกจะลดลงแต่ยังมีหลายคนที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่ เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

 

 

 

 

 


โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.