กิจกรรมภายนอก

 

 

เมื่อวันที่ 19ธ.ค.59 ,1400 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชน หมู่1 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเป็นกิจกรรมถวายพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุด เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 


โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.