จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
 
 
 

  
 
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.